kultura

Castelsardo 

Pěšky podél pobřeží, nebo autem kolem kopce se dostanete po pár kilometrech k nezapomenutelnému historickému městečku Castelsardo. Toto místo je hojně navštěvováno turisty a je kulturním centrem oblasti. Za návštěvu stojí jak historické centrum za hradbami, tak působivé zahrady na pobřeží pod hradbami.

Roccia d’elefante

Pouze několik kilometrů od apartmánu směrem na Castelsardo se nachází pozůstatek skalních hrobek, který se pro svůj tvar nazývá sloní skálou a je symbolem celé oblasti. Na druhé straně silnice naproti skále vedou kamenné schody, které vás dovedou do piniového hájku, kde je možné se v parném dni příjemně projít.

Sedini (10,5 Km)

Ve vesnici Sedini jsou k vidění dobře dochované skalní hrobky domus de janas, které se nacházejí uvnitř skály. Tyto hrobky ve středověku využívali farmáři jako svoje domky. Poté se hrobky až do 19. století používaly jako věznice, a poté znovu sloužily jako domy. V domě je malé museum a vnitřek domu je možné si volně bez průvodce prohlédnout za symbolické vstupné. Dále je zde působivá krasová jeskyně, románský kostelík, poutavý hřbitov a nespočet krásných výhledů a zákoutí. Samotná vesnička je velice malebná, nachází se zde malované domy, krásný parčík s dětských hřištěm a příjemné uličky. V museu u skalního domu je možné domluvit organizované výlety do místní přírody s průvodcem (návštěva jeskyní, vodopádů, horských stezek…)

Monte d’Accodi (40 km)

Posvátná megalitická stavba ve tvaru pyramidy s dlouhou přístupovou „rampou“, jež byla vybudována na místě vesnice „ozierské“ kultury. Z té se zachovaly dolmen a menhir, 7 km na jihovýchod od porto Torres.

Basilica di saccargia (53 km)

Poutavá basilica v Trinita di Saccargia

Porto torres (43 km)

Porto Torres – se nachází v centru Assinarského zálivu a je jedním z hlavních přístavů, které spojují Sardinii s italským Janovem a francouzskou Nice a Marseille. Lodní spojení je zajištěno i na ostrov L’Asinara. Na ostrově Asinara byl velký inter­venční tábor. Byli zde uvězněni i Češi, kteří bojovali za Rakousko-uherska. V době, kdy byla na ostrově v provozu vězni­ce pro mafiány, dostaly se tam pouze osoby se zvláštní propustkou. Dnes je ostrov zpřístupněn a stal se vyhledávaným místem pro turisty. Je zde velký přírodní park. Masivy skal mají růžové zbarvení. Na ostrově žijí bílí osli s modrýma očima, mufloni a velké množství králíků. Porto Torres má cca 25 000 obyvatel.

Bylo založeno v 1. stol. před n. I. skupinou římských občanů. V místním museu jsou umístěny četné vykopávky z okolí -úlomky keramiky, sošky, staré malované dlaždice a jiné památky. V městě se dochovaly starobylé římské lázně Palazzo del Barbaro (Terme Centrali). Nejvýznamnější památkou je bazilika San Gavino z 11. století v románsko- pisanském slohu. V bazilice je dřevěný katafalk ze 17. století se sochami tří svatých – Prota, Gavina a Gianuaria, umučených za císaře Diokleciána. Každoročně jsou tyto sochy neseny v procesí k malému kostelíku San Gavino á Mare na břeh moře.

Santa teresa di Gallura (60 km)

Městečko na severu Sardinie založené Féničany mělo důležitost zejména ve středověku. Byl zde postaven zámek, v 15. století bylo zničeno Aragonci. Jeho komplexní přestavba začala na příkaz krále Viktoria Emanuela I. v roce 1803. Město se nachází v nadmořské výšce 40 m n/m, má 3800 obyvatel. Historický střed města má dvě náměstí. Z nich se ulice šachovnicovitě rozbíhají. Hlavní ulice nese jméno Marie Terezie, hlavní náměstí Viktora Emanuela II. Odtud vede cesta až k mysu, kde dříve stávala středověká pevnost. Jejím pozůstatkem je strážní věž Longosardo, jedna z největších, postavených ve španělském věku. V 80. letech byla zrestaurována na městské muzeum. Z terasy je výhled na městskou pláž Rena Bianca, ostrov Municca a přístav Cuntessa. Z přístavu vyplouvají trajekty na souostroví La Maddalena, na Korsiku do Bonifaccia a také výletní loď na ostrovy Spargi a Budelli

Alghero (78 km)

Lázeňské město nacházející se na severozápadě ostrova s 44000 obyvateli. Historickou část města obývají potomci Španělů, kteří zde vládli od roku 1300. Tito obyvatelé si dodnes zachovali svou řeč a své zvyky. Ve městě zůstalo z původního opevnění sedm strážních věží z nich největší je věž Sulis o výšce 30 m a stěnami 6 m silnými. Románsko-gotický kostel San Francesco byl postaven kolem roku 1302. Svou mozaikovou výzdobou zaujme kopule chrámu San Michele z r. 1612. Svůj význam má také knihovna Biblioteca Civica, kde jsou uloženy vzácné katalánské knihy. Od jachetního přístavu se táhnou městské pláže, patřící desítkám hotelů na okraji města. Poblíž Alghera, v zátoce baia di conte jsou krásné pláže s jemným pískem a piniovými háji, vhodnými k odpočinku před slunečními paprsky. Na mysu Capo Caccio se nacházejí překrásné krápníkové jeskyně Grotta Nettuno, hojně navštěvované turisty z celého světa.

Coddu Vecchiu – Tomba dei Giganti (62 km)

Tomba dei Giganti, hrob gigantů, hromadné pohřebiště sestávající z podzemní chodby a do půlkruhu postavených plochých kamenů s jedním, centrálním vstupním kamenem. Nachází se asi 8 km jihozápadně od Arzacheny ve směru na Luogosanto. Hrobka obrů je zvláště působivý monument. Byla vybudována ve dvou fázích – základ pochází z mladší doby bronzové a zbytek se stélou byl doplněn ve střední době bronzové. Necropoli Li Muri leží asi 8 km od Arzacheny směrem na západ. Toto pohřebiště se skládá z 5 kruhových hrobek z neolitické doby. Hned vedle se nachází další „tomba dei Giganti“ dolmenového typu s nádhernou stélou Li Loghi.

Nuraghe di Santu Antine (72 km)

Jeden z nejdůležitějších nurágů ostrova nedaleko vesnice Torralba, asi 38 km jižně od Sassari (u dálnice na Cagliari). Pochází ze střední doby bronzové, používán však byl až po příchodu Římanů. Sestává se z hlavní věže na třech plošinách obkopené opevněním, se třemi věžemi a vesnicí.

Sassari

Nejitalštější město ostrova a důležité centrum severu. První osídlení je doloženo již v prehistorii, název Sassari se však objevuje a v 1113. Historie města je praticky totožná s historií celého ostrova. Nejdůležitějšími památkami jsou dóm San Nicola s bohatě zdobenou barokní fasádou, kostely San Maria di Betlem a San Pietro di Silki, dva malé paláce v ulici Corso Vittorio Emanuele-Casa Faris, Casa di Re Enzo (15. a 16. století) a Pizza Italia s honosným „Palazzo della Provincia“. V minulém století se město rozšiřovalo především jižním směrem, a tak zde vyrostly elegantní paláce, obytné čtvrti a široké aleje. Muzeum je v ulicích Via Roma.

Nekropole di Anghelu Ruiu (70 km)

Nekropoli najdete doslova pár kilometrů od letiště a tak je dobrým námětem na oživení dne odletu. Rozhodně stojí za návštěvu. V jeskynním komplexu jsou umístěna rozsáhlá podzemní pohřebiště z přednuraghského období, do chodeb je zcela volně umožněn přístup, což ocení hlavně děti. Starověké pohřebiště Necropoli di Anghelu Ruiu se skládá z 38 hrobek z let 3 300 – 2 700 př.n.l. Tyto hrobky se dělí na dva druhy. Ty starší se stejnoměrně tvarovaným vchodem mají nepravidelně rozložené komory, zatímco novější mají otevřenou pasáž, kolem které byly pravidelně umístěny komory s mrtvými. Název Anghelu Ruiu je také spojován se skvělým dezertním vínem, které vyrábí 2 km od této nekropole Sella a Mosca. Můžete zde navštívit vinný sklípek nebo si prohlédnout tradiční metody výroby.

Palmavera 80 Km

Nuraghe di Palmavera – také tato památka se nachází v bezprostřední blízkosti letiště. Jedná se o komplex sestávající z dvojitého nuragu a zbytky vesnice rozkládající se 10 km od Alghera. Vznikl mezi 13. a 6. stol. př. n.l. Součástí komplexu je kruhový dům s modelem nurágu uprostřed. Tato vesnice je stará přes 3 500 let a uprostřed stojí vápencová věž a oválná budova s pískovcovou věží. Okolo stojí zbytky malých věží a zdi bašt. Kulaté obydlí Capanna delle Riunioni má zdi lemované nízkou kamennou lavicí, na které pravděpodobně zasedala rada starších. Tato budova byla pravděpodobně k nuraghu přistavěna a o její minulosti se toho moc neví. Při návštěvě lze zakoupit kombinovaný lístek, také pro vstup do nekropole Anghelu Ruiu.

Tento komplex je přístupný od dubna do října. Od něj vede turistická cesta po jednom z okruhů přírodní rezervace Baia di Conte.

Arzachena

Městečko ležící v Galluře na silnici spojující Palau s Olbií, nedaleko Costa Smeralda. Má asi 10 tisíc obyvatel. Místo bylo podle četných nálezů obydleno už v prehistorické době. V době římského impéria se zde nacházely dvě osady – Tubulus Maior a Tubulus Minor, které sloužilily jako zásobovací stanice pro přesuny římských legií. Ve středověku se Arzachena jmenovala Arseguen.Největší kuriozitou Arzacheny je skalní útvar Fungo (Houba) nacházející se u vjezdu do obce. Za zmínku stojí dva kostely – Santa Maria della Neve a Santa Maria Maggiore. V blízkém okolí Arzacheny se nachází několik zajímavých archeologických lokalit:

Malchittu ležící vlevo od silnice SS131 směrem na Olbii. Je zde několik nuragijských kruhových příbytků a pozůstatky nuragové věže. V blízkosti se nachází svatyně Tempietto Malchittu z 10. století před Kristem. Skládá se z atriové předsíně a vlastní svatyně ve tvaru elipsy. Uvnitř je rituální ohniště a lavice, která zřejmě sloužila jako oltář. Ve stěnách jsou čtyři výklenky pro obřadní předměty.

Albucciu ležící asi 3 km jižně od městečka pochází z doby kolem 1220 před Kristem. Má trochu netypickou chodbovou podobu a zadní stěnou se opírá přírodní skalní stěnu, zatímco vstup s využitím architrávu se otvírá k východu. Schody vedou na terasu a prostorů v horním patře.