Základní informace

Sardinie je ostrovem středozemního moře, který tvoří s dalšími menšími přidruženými ostrovy autonomní oblast Itálie. Leží jihozápadě od Itálie, pod francouzským ostrovem Korsika.

S rozlohou cca 24 000 km čtverečních je po Sicílii druhým největším ostrovem středomoří. Ostrov je převážně hornatý, nejvyšší vrchol dosahuje výšky 1834 m; nejvyšší horu Punta La Marmora najdete v srdci ostrova v pohoří Gennargentu.

Ostrov je na délku dlouhý 267 km, na šířku 120 km, což pro představu odpovídá zhruba velikosti Moravy.

Na Sardinie žije asi 1.600.000 obyvatel. Ostrov je tedy poměrně řídce osídlen – asi 68 obyvatel na kilometr čtvereční. Úředním jazykem je Italština, většina obyvatel užívá kromě italštiny sardštinu v mnoha nářečních variacích. Sardština je uznána jako samostatný románský jazyk. Více než polovina obyvatel pracuje v zemědělství; výrazným rysem ostrova je pastevectví. Na ovce na Sardinii narazíte na každém kroku.

Od roku 1948 je Sardinie autonomní oblastí se zvláštním postavením. Dělí se na čtyři provincie: Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro. Hlavním městem je Cagliari ležící na jižním pobřeží ostrova. Dalším velkým městem je Sassari na západním pobřeží, největšími přístavy jsou Olbia a Porto Torres. Sardinie disponuje třemi mezinárodními letišti – Olbia, Alghero, Cagliari.

Mapa Sardinie